Månad: september 2021

Städhjälp finnes för utmanande pooler!

SwimSweper är en manuell och lättarbetad bottensug. Den är lämplig till de flesta pooltyper men i synnerhet till oregelbundna pooler där automatiska bottensugar inte fungerar tillfredställande.
Spela upp video

Kontakta Swimtec så berättar vi mer om SwimSweper.

Swimtec nyanställer

För att ytterligare stärka vår organisation och service till våra kunder har vi anställt Anna Persson.
Anna kommer arbeta som koordinator och ansvara för dokumentationen både vad gäller produkter och entreprenader.