Produkt

Dags att starta upp er utomhusanläggning?

Bottensugar, bassängvård, analysutrustning, förbrukningsmaterial, kemikalier….
Vi har allt ni behöver för en smidig uppstart och säker drift.
Välkomna att kontakta oss på 0300-156 90 om ni har frågor och funderingar.

Mät allt! Snabbt och säkert!

MD100-den kompletta fotometern för offentliga bad
Swimtec har i samarbete med Lovibond i Tyskland tagit fram en helt unik fotometer. För att få ett så lätthanterligt instrument som möjligt mäter MD100 endast de nödvändiga, viktiga parametrarna i ditt badvatten.
Mätaren är helt anpassad för offentliga bad och kan analysera pH,
fritt / totalt klor, alkalinitet och hårdhet.
Mätaren levereras även med möjlighet att mäta fritt klor i mycket höga koncentrationer, vilket innebär att ni slipper späda provet vid till exempel chockklorering eller vid överdosering med efterföljande avklorering.

Ingående parametrar:

  • pH 6,5-8,4 (tablett)
  • Klor 0,02-3,5 mg/l (pulver)
  • Klor 0,01-6,0 (tablett)*
  • Chockklor 5-200 mg/l (tablett)*
  • Alkalinitet 5-200 mg/l CaCO3 (TA)
  • Kalciumhårdhet 0-500 mg/l CaCO3 (CaH)/0-30dH

    *reagenser och adapter för detta mätområde köps separat


Sjöfartsmuseet Akvariet

Efter en större om-och tillbyggnad öppnar det nya Sjöfartsmuseet Akvariet den 10 december.
En av de viktigaste förändringarna är en helt ny akvariebyggnad på 1100 kvadratmeter under mark. I det största akvariet, som rymmer 400 000 liter, visas ett levande korallrev och ett hundratal utrotningshotade tropiska koraller.
Detta är inte bara ett av Europas största levande korallrev, utan även en del av ett unikt bevarandeprojekt.
Vi på Swimtec är stolta och glada över att få vara delaktiga i detta intressanta projekt genom diverse leveranser av bland annat tryckmediafilter samt specialanpassade pumpar.

Trycksandfilter till Kiruna

Vår leverans av 14 stycken högkvalitativa trycksandfilter från Bema är på plats.
Nu återstår bara installationen på Kirunas nya badhus.

MD100-den kompletta fotometern för offentliga bad

Mät allt, snabbt och säkert! Nu till kampanjpris!

Swimtec har i samarbete med Lovibond i Tyskland tagit fram en helt unik fotometer som mäter alla viktiga parametrar som ni själva kan utföra. Mätaren är helt anpassad för offentliga bad och kan analysera pH, fritt och totalt klor (reagens av pulvertyp ingår men mätaren kan även arbeta med tablettreagenser), alkalinitet och hårdhet med direktavläsning av mätresultat (tablettreagenser). Mätaren levereras även med möjlighet att mäta fritt klor i mycket höga koncentrationer så ni slipper att späda provet vid till exempel chockklorering eller vid överdosering med efterföljande avklorering (tablettreagens som option). 

Under juni månad har vi tillsammans med Lovibond en inbyteskampanj!
Ni får 20% rabatt på en ny MD100 vid inbyte av er befintliga fotometer oberoende fabrikat.

Städhjälp finnes för utmanande pooler!

SwimSweper är en manuell och lättarbetad bottensug. Den är lämplig till de flesta pooltyper men i synnerhet till oregelbundna pooler där automatiska bottensugar inte fungerar tillfredställande.
Spela upp video

Kontakta Swimtec så berättar vi mer om SwimSweper.