Swimtec

Badhuset Kaskad i Kinna

Nu är vi igång med byggnationen av det första av våra fyra sugsandfilter på badhuset Kaskad i Kinna.
Swimtecs åtagande i detta projekt är att leverera badvattenrening med tillhörande utrustning. Reningsanläggningarna är baserade på Formula sugsandfilter med fristående kolfilter för adsorption samt mellantrycks UV bestrålning för oxidation.

Hemsebadet, Gotland

Nu är vi färdiga med Hemsebadet.
En renovering där utmaningen har varit att få plats med all teknik i befintliga lokaler.
Utöver ny rening i form av sugsandfilter är det även levererat klorinator och BWR system för återvinning av spolvattnet.

Swimtec på plats i Åhus

Nu är vi på plats i Åhus för att installera badvattenrening till nya Åhus Seaside.
Det nya hotellet och dess SPA-avdelning kommer öppna till sommaren 2022.

Swimtec förstärker sin montagekapacitet

Nu stärker vi organisationen ytterligare och hälsar Tommy Turesson välkommen till oss.
Tommy har under egen regi skaffat sig många års erfarenhet när det gäller montage av reningsanläggningar för olika typer av bad.
Nu är han anställd av oss och vi ser det som ett gott betyg att en sådan välmeriterad kraft väljer Swimtec som arbetsgivare.

Swimtec nyanställer

För att ytterligare stärka vår organisation och service till våra kunder har vi anställt Anna Persson.
Anna kommer arbeta som koordinator och ansvara för dokumentationen både vad gäller produkter och entreprenader.