Betalningsvillkor

30 dagar netto från fakturadatum, därefter debiteras dröjsmålsränta med 11 % per påbörjad månad. Äganderätten övergår till köparen först när full likvid erlagts.

Leveransvillkor

Normalt lagerförda varor levereras fritt Kungsbacka (EXW enligt Incoterms 2020).
Övriga varor levereras fritt fabrik (EXW enligt Incoterms 2020).
För varor och produkter gäller NL 17.
Vid montage och installation av köpt produkt eller vara gäller NLM 19.

Garanti

Garantitiden är normalt ett år om inte annat anges.

Reklamationer

Reklamationer skall framföras senast 8 dagar efter mottagandet av varan. Det ska ske skriftligen med uppgift om inköpsdatum samt order- eller fakturanummer. Reglering sker via åtgärd, utbyte av varan eller kreditering av fakturabeloppet.

Returer

Efter det att Swimtec godkänt returen skall godset returneras till anvisad plats med av köparen betald frakt. Under förutsättning att godset returneras oanvänt och i fullgott skick krediteras det till sitt fulla värde med avdrag för en kontroll- och hanteringsavgift på 15 %.

Förbehåll

Swimtec förbehåller sig rätten att utan föregående avisering ändra i konstruktioner, dimensioner och beteckningar gällande produkter. Vi reserverar oss för eventuella stavfel på hemsida och i katalog.

Vill du veta mer? Ring 0300-156 90 eller fyll i nedan så kontaktar vi dig.