Infärgning

Infärgningsprov enligt SS EN 15288-1 skall utföras före en anläggning tas i drift. Återkommande infärgningsprov ska göras med ett intervall av ca fem år samt vid förändringar av cirkulationssystemet eller bassängutformningen.

Infärgningsprovet visar att inblandningen är tillfredsställande och ger en bra förståelse för hur bassänghydrauliken fungerar. För ett godkänt resultat ska hela bassängen vara infärgad inom 15 minuter. Infärgningsprovet kan även vara en grund för fastställande av vilken minimal cirkulationsperiod som krävs efter en fekal incident.

Vi på Swimtec kan erbjuda tjänsten infärgning på era bassänger. Testet efterföljs med en skriftlig rapport samt en video som visar resultatet av testet. Om det upptäcks avvikelser från standard kan vi även hjälpa er med förslag på förbättringsåtgärder.

Vill du veta mer? Ring 0300-156 90 eller fyll i nedan så kontaktar vi dig.