Referensfilm från Badhuset Kaskad

Vid renoveringen och tillbyggnaden av badhuset Kaskad valde vi på Swimtec att installera vridspjällsventiler typ 565 från GF Piping Systems.På detta sätt har vi säkerställt en kostnadseffektiv och långlivad badvattenrening på Kaskad i Kinna.
Vi är stolta och glada över det fina samarbetet med GF Piping Systems.
Se Swimtecs filmstjärna Håkan Elvhammar 😊 i GF Piping Systems referensfilm.
Klicka här.

Vejbystrands Friluftsbad

Ängelholms kommun genomför en totalrenovering av Vejbystrands Friluftsbad.
Vi på Swimtec är glada över att få leverera tre kompletta reningsanläggningar baserat på trycksandfilter samt ny ledningsdragning mellan bassänger och det nya maskinrummet.
Vårt arbete startar upp efter årets säsong och ska vara färdigställt till sommaren 2024.

Svenska Badbranschen släpper vattenreningshandbok

Swimtec är en av deltagarna som varit med i framtagandet av Svenska Badbranschens nya bok.

Teknisk Handbok Bad – Vattenbehandling
Denna handbok är framtagen av Svenska Badbranschen, efter önskemål av Folkhälsomyndigheten. Detta då tidigare handbok (utgivare Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och Landsting) blivit föråldrad av nytt regelverk och teknisk utveckling.
Denna handbok refererar till Folkhälsomyndighetens Allmänna Råd (HSLF-FS 2021:11), som är en vägledning för tillsynsmyndigheterna.

”Bad är en omtyckt form av motion och rekreation. Sedan behovet av offentliga tvagningsbad avtagit, har badanläggningar främst varit inriktade på att tillfredsställa behovet av motion och simsport. Den senaste fasen i denna utveckling utgörs av s.k. trivselbad eller familjebad, där tyngdpunkten läggs på avkoppling, lek och rekreation.
I en badanläggning där många människor vistas samtidigt, måste krav ställas på vattnets kvalitet från hygienisk synpunkt. Folkhälsomyndighetens allmänna råd (HSLF-FS 2021:11) om bassängbad, anger riktvärden för en rad kontroller i olika typer av bassängbad. I denna skrift hänvisas löpande till de allmänna råden i de delar de berör vattenbehandling.”

Du beställer ditt exemplar på info@svenskabadbranschen.se

Vi önskar er en trevlig sommar!

Vi har öppet hela sommaren – så att er badanläggning också kan hålla öppet.
Vi renar ert badvatten och har allt ni behöver för en smidig och säker drift.

SPAdagarna 2023

Vi är en av utställarna under SPAdagarna 2023 -en mötesplats och inspirationskälla för spabranschen.
Varmt välkomna att besöka oss i vår monter på Strömstad Spa & Resort 28-30 maj.

Dags att starta upp er utomhusanläggning?

Bottensugar, bassängvård, analysutrustning, förbrukningsmaterial, kemikalier….
Vi har allt ni behöver för en smidig uppstart och säker drift.
Välkomna att kontakta oss på 0300-156 90 om ni har frågor och funderingar.

Tack till alla som besökte oss på Träffpunkt Idrott

Under mässan i Göteborg visade vi bland annat

  • Våra Bottensugar från franska Hexagone Manufacture. 
  • Sugsandfilter från tyska Landwehr Wassertechnik
  • Våra ChemCab skåp för säker kemikaliehantering
  • Trikloraminmätning i luft
     

Vi vill också passa på att gratulera vinnarna i vår utlottning av Bluetooth-högtalare.
Stefan Johansson, Töreboda simhall
Karolina Jonasson, Trelleborgs badhus
Johan Österplan, Skara Sommarland