Aktivt kol för kolfilter

Aktivt kol kan karaktäriseras som ett material med nästan oändligt antal porer och med en mycket stor yta. Användningen av aktivt kol är baserat på det naturliga fenomen som kallas adsorption – dvs en partikels förmåga till att hålla fast en molekyl av ett ämne på sin inre eller yttre yta.
Tillverkning:
I princip kan allt organiskt material användas som råvara vid framställning av aktivt kol. De mest använda är dock idag stenkol, brunkol, torv, trä och kokosnötskal. Utgångsmaterial förkolas och därvid bildas ett stort antal snäva porer. Dessa är för snäva för att organiska molekyler kan “komma in”, alltså behöver porerna göras vidare. Detta moment kallas för aktivering och görs med ånga på ett kontrollerat sätt för att få rätt porstruktur. Genom att anpassa porstrukturen får man olika kvaliteter som lämpar sig för adsorption av olika typer av molekyler och molekylstorlekar.

Agglomererat kol.  A6100 är ett högkvalitativt kol och lämpar sig både för reduktion av bundet klor och THM.

Aktivt kol för kolfilter

Art nrBenämning Densitet Storlek per fp
15 10 25Aktivt kol A6100 0,42 25 kg