Koldioxidmätning / larm

Koldioxidlarmet är utformat för att kontinuerligt mäta CO2-koncentrationen i ett utrymme. Överstiger nivån de inställda gränsvärdena ger larmet ifrån sig ett akustiskt och ett optiskt larm.

Larmsystemet består av en centralenhet (med display), en (upp till åtta) sensorenhet, ett horn/strobe och en elektronisk transformator. Allt kopplas ihop som ”plug and play” med färdiga kablar. Sensornenheten använder infraröd analys för att detektera CO2 koncentrationen. Systemet visar även i klartext aktuell koldioxidnivåer och temperatur vid givaren. Systemet utför självkalibrering av givaren vilket minimerar servicebehovet, till en funktionskontroll en gång per år. Uppskattad livslängd på sensorn är ca 15 år.

● CO2 uppmärksamhetsindikering 0,5 %
● CO2 låglarm 1,5 %
● CO2 höglarm 3 %
● CO2 TWA-larm 5 000 ppm
Kopplas en reläbox in i larmsystemet kan även larmet vidarebefordras till t.ex. ett överordnat system.

Koldioxidlarm

Art nrBenämning
33 03 99Koldioxidlarm MK9
Centralenhet, CO2-givare, stroboskoplampa med inbyggd varningssignal (låg larm och hög larm), transformator och kablar.
33 03 98Expansionsgivare MK9
CO2-givare, stroboskoplampa med inbyggd varningssignal (låg larm och hög larm) inkl. kablage.

Lösa enheter

Art nrBenämning
33 04 03CO2 givare MK9, exkl. kablar
33 04 09Påkörningsskydd larmgivare
33 04 10Varningslampa röd
hög intensitets LED-varningslampa med inbyggt klickljudssystem. inkl. 1m kabel. Väderresistent.
30 04 11Varningssiren med extra högt ljud, inkl. 1m kabel. Väderresistent.
30 04 12Stroboskoplampa
med inbyggd varningssignal (låg larm och hög larm), 110 dB, inkl. 1m kabel.
33 04 13Stroboskoplampa
för utomhusmontage med inbyggd varningssignal (låg larm och hög larm), 96 dB, inkl. 1m kabel.
33 04 20Reläbox RCB för vidarekoppling av larm
33 04 15Skylt CO2 , 210x150
Kontakta oss på Swimtec för val av rätt kablar mellan lösa enheter.