Luftkompressor med tillbehör

Luftkompressor
Oljefri kolvkompressor för industriellt bruk där det ställs höga krav på driftsäkerhet.
Avsedd för intermittent drift max 30%.
En-stegs, tre-cylindrig kompressorenhet med direktdrift. Luftbehållare i målat utförande alternativt förzinkad.
Max arbetstryck 10 bar.Kyltork
Kyltork med dubbla värmeväxlare sammanbyggda i en kompakt enhet. Detta innebär att tryckluften återvärms innan den passerar in i tryckluftssystemet vilket förhindrar kondensbildning utanpå tryckluftsledningar.
Kapacitet vid 7 bar enligt ISO 7183 vid +35°C är 333 liter/min.
Tryckdaggpunkt +3°C.
Kyltorken levereras med automatisk dräneringsventil av flottörtyp som avlägsnar kondensvattnet från kyltorken.

Luftkompressor

Art nrBenämning Fri angiven luftmängd vid 5 bar Tankvolym
32 11 80Kompressor 170 liter /min 24 liter

Kyltork och övrigt

Art nrBenämning
32 11 90Kyltork SC5
32 11 85Partikel och oljeavskiljare
32 11 56Timerstyrd dräneringsventil

Komplett anläggning, tryckluft

Art nrIngående produkter
32 11 75Kolvkompressor, Kyltork, Partikel/oljeavskiljare, Timerstyrd dräneringsventil