Turbiditetsmätare

DULCO® turb C
Turbiditetsmätare DULCO® turb C är en kompakt onlinemätare för grumlighetsmätning.
Mätaren består av sensor, flödesarmatur samt mätenhet. I mätenheten visa mätvärdet och där utförs även kalibreringen.
Poolvattnet (6 – 60 l/h) leds genom den integrerade flödeskyvetten och tillbaka till cirkulationssystemet. Luftbubblor elimineras från kyvetten genom att mottrycket justeras med en ventil på utgående mätvatten. Den optiska mätanordningen har ingen kontakt med poolvattnet. Kalibrering sker snabb och enkel med färdiga kalibreringsstandarder.

Mätmetoden med IR-ljus motsvarar den globalt gällande standarden ISO 7027 och europeiska normen DIN EN 27027.
Mätmetoden med vitt ljus motsvarar den amerikanska standarden USEPA 180.1. Mätmetoden med vitt ljus är noggrannare i det låga området (0-4 FTU) än IR-ljus.

Teknisk data:

  • Matningsspänning: 230 VAC, 80 VA
  • Gränssnitt: Dubbelriktad RS-485, modbus
  • Utgångssignal: 4-20 mA, 600ohm galvanisk isolering, samt två programmerbara reläutgångar.
  • Noggrannhet: ±2 % av det visade värdet eller ±0,02 NTU beroende på vilket värde som är störst.
  • Upplösning: 0.0001 NTU när man mäter under 10 NTU

DULCO® turb C

Art nrBenämning
20 15 40DULCO® turb C, TUC1, IR utan självrengöring
20 15 50Torkmedel refill
20 15 55Kalibreringsset