Service & underhåll

Service och underhåll av den tekniska utrustningen är viktig både för vattenkvaliteten och för anläggningens livslängd.
Ett driftavbrott på vattenreningen medför ofta att badanläggningen måste stänga med förlorade intäkter som följd.
 
Swimtec erbjuder serviceavtal med förebyggande och felavhjälpande underhåll av såväl nya som gamla anläggningar. Vår långa och breda erfarenhet gör att vi kan teckna serviceavtal med alla, oberoende av fabrikat på utrustningen. Omfattningen och intervallen mellan servicebesöken bestäms i samråd med er. 

Olympic Swimming pool under water background.

Vill du veta mer? Ring 0300-156 90 eller fyll i nedan så kontaktar vi dig.