Teknisk inventering

Att bedöma anläggningens status är i de flesta fall nödvändigt för att kunna bestämma vilka åtgärder som är lämpliga och som bör utföras.
Exempel på frågeställningar som besvaras vid en teknisk inventering är: Hur kan vi sänka driftskostnaden? Hur kan vi förbättra arbetsmiljön? Vad är statusen på vitala produkter? Finns det några produkter vi kan återanvända?
Vi på Swimtec utför tekniska inventeringar där anläggningen besiktigas, därefter levereras ett protokoll med förslag till förbättringsåtgärder. Våra erfarna tekniker kan också hjälpa till med mer avancerad felsökning och felavhjälpning. 

Vill du veta mer? Ring 0300-156 90 eller fyll i nedan så kontaktar vi dig.