Vi stärker vår organisation


Vi hälsar vår nye säljare Niklas Käll välkommen till oss!
Niklas huvudansvar är att utveckla och skapa goda kundrelationer med nya och befintliga kunder i mellersta Sverige