3. Mät- och reglerutrustning

pH / klor / Redox-mätare
Elektroder och tillbehör
Tryck-och nivåmätning
Temperatur
Flödesmätning