LILLA AMUNDÖNS HANDIKAPPBAD

Förutsättning

På Amundön strax söder om Göteborg ligger en pärla i form av Lilla Amundöns handikappbad. Badet är beläget alldeles intill havskanten med en 25 meters uppvärmd bassäng kompletterad med en liten plaskbassäng för de minsta. Anläggningen är mycket populär och avsedd för personer med olika typer av funktionsnedsättningar.

Anläggningen var uttjänt både vad gäller bassäng som reningsutrustning. Ny reningsanläggning skulle installeras i befintligt maskinrum vilket i sig var en utmaning då detta har en liten area med hög takhöjd. Vidare är badet en sommaranläggning med klent dimensionerade ledningar vad gäller vatten och avlopp.

Swimtecs leverans

Lösningen på de speciella förhållandena på Amundön blev att bygga en sugsandfilteranläggning på höjden. Filtersystemet sattes på en gallerdurk med backspolning och spillvattentank under gallerdurken. Kemhanteringen uppgraderades och kompletterades med en mellantrycks UV anläggning.

Fakta

Utfört år:
2020   
Entreprenadform:
AB
Beställare:
Göteborgs kommun
Kapacitet:
160 m3/h stora bassängen
20 m3/h plaskbassängen