YSTAD SALTSJÖBAD

Förutsättning

YSB är en av de större och mer välkända spaanläggningarna i Sverige. Vattenreningen till två utepooler var uttjänt och ett byte behövde utföras. Filteranläggningen var monterad i ett källarutrymme där det är trångt och arbetsmiljön inte optimal, bland annat behövdes kemikalier bäras för hand nedför en trång och brant trappa.

Swimtecs leverans

Swimtec var med från början i projektet och planerade i samarbete med beställaren en lösning med trycksandfilter och UV ljus som kunde placeras inom befintlig yta. Kemhanteringen löstes med ett bärvattensystem där ett bärvatten pumpas till våningen ovanför där kemdoseringen sker.
Hela ombyggnationen genomfördes med fokus på kort etableringstid och att anläggningen är kompatibel med ett planerat utbyte av poolerna i framtiden.

Fakta

Utfört år:
2019     
Entreprenadform:
NLM
Beställare:
Ystads kommun
Kapacitet:
40 m3/h