Bassängtäckning

Genom att installera en bassängtäckning kan stora besparingar uppnås, såväl ekonomiska som miljömässiga. Minskade värmeförluster och mindre kondensbildning i simhallen bidrar till lägre driftskostnader.

Swimtec har ett stort utbud av bassängtäcken i olika prisklasser samt med eller utan motoriserad drift. Varje bassängtäckning produceras specifikt efter de förutsättningar som finns.


Kontakta oss på Swimtec för framtagning av en lämplig lösning på bassängtäckning till just er bassäng