Bottensughuvuden

Bottensughuvuden

Art nrBenämning Sugbredd
70 00 10Bottensughuvud fairlock 470 mm
70 00 42Bottensughuvud oval med sidoborst 330 mm