DULCOMARIN® 3

Denna regulator har utrustats med de modernaste funktionerna för att säkerställa er mätning och underlätta för operatören. DULCOMARIN® 3 har bland annat utrustats med en 7” touchdisplay och ett intuitivt gränssnitt som använder sig av visualiserande instruktionsfilmer för hjälp vid kalibrering och inställningar. Den har även integrerad lagring av mätdata för grafisk visning av trendkurvor.
Instrumentet mäter pH, redox, temperatur, fritt klor och totalklor samt beräknar bundet klor. Klormätningen är temperatur-och pH kompenserad.

ECO Mode
Instrumentet har inbyggd styrning för belastningsberoende drift (EcoMode) för energi och kemikaliebesparing.

Som option kan regulatorn utrustas med inbyggd webbserver vilket ger möjlighet till övervakning och fjärrmanövrering via extern dator, iPad eller en smartphone.
Instrumentet använder bussystem för kommunikation med klorgivare och för styrning av doserpumpar.
DULCOMARIN® 3 kan kopplas samman för att mäta och kontrollera från 1 och upp till 16 bassängsystem, där huvudenheten kan fungera som en övervakande enhet eller vara en av reglercentralerna med kopplade givare. Kommunikationen mellan enheterna sker via LAN vilket innebär obegränsat avstånd mellan enheterna.

Fördelar
● EcoMode för energi och kostnadseffektiv reglering av poolen.
● 7” touch-display.
● Svensk text
● Enkel kalibrering av givare med hjälp av videostöd i huvudenheten.
● Startup hjälp” integrerad driftsstartsguide för att underlätta vid uppstart av anläggningen.
● Visning av mätdata som trendkurvor direkt i displayen.
● Övervakning och fjärrmanövrering via extern dator, iPad eller smartphone.
● Statusmeddelanden och larm via e-post
● Använder LAN kommunikation vilket medför obegränsat avstånd mellan enhet
● Möjlighet att ansluta webkamera

Kontakta oss på Swimtec så berättar vi mer.