Kopplingar och tillbehör

Tillbehör

Art nrBenämning
33 01 27Flasknyckel, 30/32
33 01 28Flaskhållare, 2 flaskor
33 01 31Packning till CO2 flaska
33 02 27Läckagespray, 300 ml

Kopplingar

Art nrBenämning Slang dimension (dy x di) Dimension
33 02 24Doserslang för koldioxid (svart) PE 8 x 6
44 00 50Acetal koppling, rak 8 x 6 1/4" utv. gg
44 00 51Acetal koppling, rak 8 x 6 1/4" utv. gg
44 00 52Acetal koppling, T-skarv 8 x 6
44 00 53Acetal koppling, skarv 8 x 6
44 10 02Märkskylt graverad "Koldioxid"