Normblock PE

Specks pumpar av typ Normblock skräddarsys helt efter era önskemål.

Horisontellt monterad blockpump.
Pumphus i gjutjärn försett med termoplastisk korrosionsbeläggning baserad på polyeten vilket säkerställer mycket god motståndskraft mot poolvatten även vid hög saltkoncentration. Pumphjul i brons.
Designen ger en utmärkt cirkulationsprestanda med minimala utrymmeskrav. Processdesignen möjliggör enkel demontering av drivenheten utan demontering av rören.
På grund av låg motorhastighet är pumpen mycket tystgående.
Den underhållsfria mekaniska tätningen kyls och smörjs av pumpmediet.
Pumphuset är försett med utbytbara, korrosionsbeständiga slitringar i brons. Pumphjulet kan justeras individuellt för att passa efterfrågad driftspunkt.
Pumphjulet balanseras och justeras så det uppfyller kraven på kvalitetsklass 6.3 i enlighet med DIN ISO 1940. Detta säkerställer jämn och tyst drift och lång livslängd för hela pumpenheten.
Cirkulationspumpen har klassificering och byggmått enligt norm NF E 44-112 och DIN EN733.

Teknisk data vid 50 Hz
Maximalt flöde: Q max 750 m3/h
Maximal uppfordringshöjd: H max 101 mVp
Vattentemperatur: Max 75°C

Kontakta oss så hjälper vi er att hitta lämpligaste pumpen för er applikation