Saltsyra

Saltsyra (HCl) är en stark syra som tillverkas genom att gasen klorväte absorberas i vatten.
Saltsyra och dess ångor har en starkt korroderande verkan på de flesta metaller. När man
hanterar saltsyra måste platsen vara noga utvald. Det får inte finnas någon metall i närheten.
Vid kontakt med metaller reagerar saltsyran kraftigt och det bildas vätgas. Tillsammans med
luftens syre kan vätgasen bilda knallgas och därmed utgöra explosionsrisk. Utsätts saltsyran
för starkt solljus gulfärgas den genom bildning av fri klor.

Stafflad prissättning i förhållande till ordervolym.
1-3 fp, 4-11 fp, 12 fp (pall), 24 fp (pall)

Saltsyra

Art nrBenämning Storlek per fp
52 02 30Saltsyra 10% 26 kg