Värmeåtervinning Swimheat

Genom att avblöda bassängvattnet genom en värmeväxlare där värmeenergin tillförs spädvattnet kan stora mängder energi sparas.
Temperaturförlust endast 1-3° C beroende på önskemål.
Vår Swimheat spädvattenåtervinning levereras färdigmonterad med flödesmätare, membranreglerventiler och termometrar.

Swimheat värmeåtervinning

Art nrBenämning Flöde LMTD C°
41 14 00Swimheat, spädvattenåtervinning 100 l/h 2 *
41 14 01Swimheat, spädvattenåtervinning 200 l/h 2 *
41 14 02Swimheat, spädvattenåtervinning 400 l/h 2 *
41 14 03Swimheat, spädvattenåtervinning 700 l/h 2 *
41 14 04Swimheat, spädvattenåtervinning 1500 l/h 2 *
*gäller vid temperatur 27°C / 8°C