Vinklar

PE vinkel 90°

Art nrBenämning Dimension
44 50 40PE vinkel 90°, multiböj, PN16 20
44 50 41PE vinkel 90°, multiböj, PN16 25
44 50 42PE vinkel 90°, multiböj, PN16 32
44 50 43PE vinkel 90°, multiböj, PN16 40
44 50 44PE vinkel 90°, multiböj, PN16 50
44 50 45PE vinkel 90°, multiböj, PN10 63
44 50 46PE vinkel 90°, multiböj, PN10 75
44 50 47PE vinkel 90°, multiböj, PN10 90
44 50 48PE vinkel 90°, multiböj, PN10 110
44 50 49PE vinkel 90°, multiböj, PN10 125
44 50 50PE vinkel 90°, multiböj, PN10 140
44 50 51PE vinkel 90°, multiböj, PN10 160
44 50 52PE vinkel 90°, multiböj, PN10 180
44 50 53PE vinkel 90°, multiböj, PN10 200
44 50 54PE vinkel 90°, multiböj, PN10 225
44 50 55PE vinkel 90°, multiböj, PN10 250
44 50 56PE vinkel 90°, multiböj, PN10 280
44 50 57PE vinkel 90°, multiböj, PN10 315
44 56 00PE vinkel 90°, muffsvets inv. PN16 20
44 56 01PE vinkel 90°, muffsvets inv. PN16 25
44 56 02PE vinkel 90°, muffsvets inv. PN16 32
44 56 03PE vinkel 90°, muffsvets inv. PN16 40
44 56 04PE vinkel 90°, muffsvets inv. PN16 50
44 56 05PE vinkel 90°, muffsvets inv. PN16 63
44 58 00PE vinkel 90°, elmuffsvets, PN16 20
44 58 01PE vinkel 90°, elmuffsvets, PN16 25
44 58 02PE vinkel 90°, elmuffsvets, PN16 32
44 58 03PE vinkel 90°, elmuffsvets, PN16 40
44 58 04PE vinkel 90°, elmuffsvets, PN16 50
44 58 05PE vinkel 90°, elmuffsvets, PN16 63
44 58 06PE vinkel 90°, elmuffsvets, PN16 75
44 58 07PE vinkel 90°, elmuffsvets, PN16 90
44 58 08PE vinkel 90°, elmuffsvets, PN16 110
44 58 09PE vinkel 90°, elmuffsvets, PN16 125
44 58 14PE vinkel 90°, elmuffsvets, PN16 140
44 58 10PE vinkel 90°, elmuffsvets, PN16 160
44 58 11PE vinkel 90°, elmuffsvets, PN16 180
44 58 12PE vinkel 90°, elmuffsvets, PN16 200
44 58 13PE vinkel 90°, elmuffsvets, PN16 225

PE vinkel 45°

Art nrBenämning Dimension
44 50 70PE vinkel 45°, multiböj, PN16 20
44 50 71PE vinkel 45°, multiböj, PN16 25
44 50 72PE vinkel 45°, multiböj, PN16 32
44 50 73PE vinkel 45°, multiböj, PN16 40
44 50 74PE vinkel 45°, multiböj, PN16 50
44 50 75PE vinkel 45°, multiböj, PN10 63
44 50 76PE vinkel 45°, multiböj, PN10 75
44 50 77PE vinkel 45°, multiböj, PN10 90
44 50 78PE vinkel 45°, multiböj, PN10 110
44 50 79PE vinkel 45°, multiböj, PN10 125
44 50 80PE vinkel 45°, multiböj, PN10 140
44 50 81PE vinkel 45°, multiböj, PN10 160
44 50 82PE vinkel 45°, multiböj, PN10 180
44 50 83PE vinkel 45°, multiböj, PN10 200
44 50 84PE vinkel 45°, multiböj, PN10 225
44 50 85PE vinkel 45°, multiböj, PN10 280
44 50 86PE vinkel 45°, multiböj, PN10 315
44 56 10PE vinkel 45°, muffsvets inv. PN16 20
44 56 11PE vinkel 45°, muffsvets inv. PN16 25
44 56 12PE vinkel 45°, muffsvets inv. PN16 32
44 56 13PE vinkel 45°, muffsvets inv. PN16 40
44 56 14PE vinkel 45°, muffsvets inv. PN16 50
44 56 15PE vinkel 45°, muffsvets inv. PN16 63
44 58 30PE vinkel 45°, elmuffsvets, PN16 20
44 58 31PE vinkel 45°, elmuffsvets, PN16 25
44 58 32PE vinkel 45°, elmuffsvets, PN16 32
44 58 33PE vinkel 45°, elmuffsvets, PN16 40
44 58 34PE vinkel 45°, elmuffsvets, PN16 50
44 58 35PE vinkel 45°, elmuffsvets, PN16 63
44 58 36PE vinkel 45°, elmuffsvets, PN16 75
44 58 37PE vinkel 45°, elmuffsvets, PN16 90
44 58 38PE vinkel 45°, elmuffsvets, PN16 110
44 58 39PE vinkel 45°, elmuffsvets, PN16 125
44 58 44PE vinkel 45°, elmuffsvets, PN16 140
44 58 40PE vinkel 45°, elmuffsvets, PN16 160
44 58 41PE vinkel 45°, elmuffsvets, PN16 180
44 58 42PE vinkel 45°, elmuffsvets, PN16 200
44 58 43PE vinkel 45°, elmuffsvets, PN16 225