Bio Vit-desinfektion

Bio serien är speciellt framtagen och anpassad för badanläggningar. Rengöring och desinfektion runt bassänger är mycket viktigt för att hålla en god vattenkvalitet.
Bio serien innehåller låga halter av tensider och inget kväve eller kol, därför kan badanläggningen hållas ren utan att vattenkvaliteten påverkas negativt. Det har genomförts tester som har visat på avsevärt förbättrade värden av bassängvattnet efter kontinuerlig användning av städprodukter i Bio serien.

Bio Vit är framtagen för att effektivisera och förbättra städningen genom att desinficera golvytorna och därmed hindra tillväxten av biofilm och alger samt se till att golven blir halkfria.

Bio Vit-desinfektion

Art nrBenämning Storlek per fp Orderkvantitet
50 03 15Bio Vit A-desinfektion 5 liter 3 fp
50 03 16Bio Vit B-desinfektion 5 liter 3 fp