Kalciumhypoklorit

Kalciumhypoklorit (2Ca(ClO)2) tillverkas genom bubbling av klorgas genom en uppslamning av kalk och kaustiksoda. Kalciumhypoklorit fäller då ut. Fast kalciumhypoklorit erhålles sedan genom torkning under vakuum. 

Kalciumhypoklorit

Art nrBenämning Storlek per fp
50 00 10Kalciumhypoklorit granulat 70 % 40 kg
50 00 05Adapter till upplösare