Blåsmaskin

Blåsmaskin för luftbackspolning av filter.
Robuschi Robox aggregaten är kompakta och platsbesparande. Inspektion, service och underhåll sker genom öppningsbar frontlucka.
För att begränsa ljudnivån är aggregaten försedda med en ljudhuv.
Aggregaten innehåller: blåsmaskin, ljuddämparfundament, insugsljuddämpare med filter, backventil, säkerhetsventil, ljudhuv av förzinkad plåt, manometer och vakuumeter.

Blåsmaskin

BenämningKapacitet vid 5 mVp
Blåsmaskin Robuschi Robox ES 15/1P50 - 180 m3/h
Blåsmaskin Robuschi Robox ES 25/1P190 - 300 m3/h
Blåsmaskin Robuschi Robox ES 35/2P310 - 420 m3/h
Blåsmaskin Robuschi Robox ES 46/2P430 - 800 m3/h