Ingjutningsdelar

Rörgenomföringar för ingjutning i systemform.
Vanligast vid nyproduktion är att utjämningstankar och bassänger byggs i betong. Med dagens byggteknik nyttjas ofta så kallade systemformar vid formsättning. Systemformar är en återvinningsbar byggform som inte medger håltagning i formen. Problemet som då uppkommer är att det inte går att gjuta in vanliga rör där rörgenomföringar krävs. Detta problem löser man numera med ingjutningsbara flänsrör i PE eller PVC. Flänsrören placeras invändigt i systemformen. Efter gjutning har man tillgång till en ingjuten fläns med metallgänggång för anslutning av de rör som skall kommunicera in i tanken/bassängen.
Swimtec har ett komplett sortiment av de detaljer som krävs vid nyttjade av systemform. De ingjutningsbara flänsrören produceras i de material, längder, former och dimensioner som önskas.
Gänggången i ingjutningsdetaljen är pluggad vid leverans för att minimera risken att betong kommer in i gänggången.

Kontakta oss på Swimtec så berättar vi mer.