Ingjutningsdelar

Rörgenomföringar för ingjutning i systemform.
Vanligast vid nyproduktion är att utjämningstankar och bassänger byggs i betong. Med dagens byggteknik nyttjas ofta så kallade systemformar vid formsättning. Systemformar är en återvinningsbar byggform som inte medger håltagning i formen. Problemet som då uppkommer är att det inte går att gjuta in vanliga rör där rörgenomföringar krävs. Detta problem löser man numera med ingjutningsbara flänsrör i PE eller PVC. Flänsrören placeras invändigt i systemformen. Efter gjutning har man tillgång till en ingjuten fläns med metallgänggång för anslutning av de rör som skall kommunicera in i tanken/bassängen.
Swimtec har ett komplett sortiment av de detaljer som krävs vid nyttjade av systemform. De ingjutningsbara flänsrören produceras i de material, längder, former och dimensioner som önskas.
Gänggången i ingjutningsdetaljen är pluggad vid leverans för att minimera risken att betong kommer in i gänggången.

Bygglängden är som standard 300mm men kan anpassas helt efter ert önskemål.

Rörgenomföringar

Art nrBenämning Material Gänghylsa
73 42 00Rörgenomföring d25 PVC Förzinkad / förzinkad
73 42 01Rörgenomföring d32 PVC Förzinkad / förzinkad
73 42 02Rörgenomföring d40 PVC Förzinkad / förzinkad
73 42 03Rörgenomföring d50 PVC Förzinkad / förzinkad
73 42 04Rörgenomföring d63 PVC Förzinkad / förzinkad
73 42 05Rörgenomföring d75 PVC Förzinkad / förzinkad
73 42 06Rörgenomföring d90 PVC Förzinkad / förzinkad
73 42 07Rörgenomföring d110 PVC Förzinkad / förzinkad
73 42 09Rörgenomföring d140 PVC Förzinkad / förzinkad
73 42 10Rörgenomföring d160 PVC Förzinkad / förzinkad
73 42 12Rörgenomföring d225 PVC Förzinkad / förzinkad
73 42 14Rörgenomföring d280 PVC Förzinkad / förzinkad
73 42 15Rörgenomföring d315 PVC Förzinkad / förzinkad
73 42 16Rörgenomföring d355 PVC Förzinkad / förzinkad
73 42 17Rörgenomföring d400 PVC Förzinkad / förzinkad
73 42 31Rörgenomföring d32 PVC 316 TI / förzinkad
73 42 32Rörgenomföring d40 PVC 316 TI / förzinkad
73 42 33Rörgenomföring d50 PVC 316 TI / förzinkad
73 42 34Rörgenomföring d63 PVC 316 TI / förzinkad
73 42 35Rörgenomföring d75 PVC 316 TI / förzinkad
73 42 36Rörgenomföring d90 PVC 316 TI / förzinkad
73 42 37Rörgenomföring d110 PVC 316 TI / förzinkad
73 42 39Rörgenomföring d140 PVC 316 TI / förzinkad
73 42 40Rörgenomföring d160 PVC 316 TI / förzinkad
73 42 42Rörgenomföring d225 PVC 316 TI / förzinkad
73 42 44Rörgenomföring d280 PVC 316 TI / förzinkad
73 42 45Rörgenomföring d315 PVC 316 TI / förzinkad
73 42 46Rörgenomföring d355 PVC 316 TI / förzinkad
73 42 47Rörgenomföring d400 PVC 316 TI / förzinkad
73 42 61Rörgenomföring d32 PVC 316 TI / 316 TI
73 42 62Rörgenomföring d40 PVC 316 TI / 316 TI
73 42 63Rörgenomföring d50 PVC 316 TI / 316 TI
73 42 64Rörgenomföring d63 PVC 316 TI / 316 TI
73 42 65Rörgenomföring d75 PVC 316 TI / 316 TI
73 42 66Rörgenomföring d90 PVC 316 TI / 316 TI
73 42 67Rörgenomföring d110 PVC 316 TI / 316 TI
73 42 69Rörgenomföring d140 PVC 316 TI / 316 TI
73 42 70Rörgenomföring d160 PVC 316 TI / 316 TI
73 42 72Rörgenomföring d225 PVC 316 TI / 316 TI
73 42 74Rörgenomföring d280 PVC 316 TI / 316 TI
73 42 75Rörgenomföring d315 PVC 316 TI / 316 TI
73 42 76Rörgenomföring d355 PVC 316 TI / 316 TI
73 42 77Rörgenomföring d400 PVC 316 TI / 316 TI