Reglercentral PoolReg

PoolReg är en mät och reglercentral utvecklad av Rutenhjelms Elektriska. Reglercentralen finns i ett antal olika modeller med olika bestyckning för mätning av 1 till 3 bassänger i samma mätare. Mätaren kan hantera parametrarna pH, redox, fritt klor och total klor, samt beräkning av bundet klor.
PoolReg kan nyttjas helt fristående eller in­tegreras i ett befintligt styrsystem och ersätta befintliga regulatorer då utgångar är fritt programmerbara.
Den nyttjas med fördel ihop med styrsystemet PooLC. I det läget ges fullständig access till mät-och reglercentralen från anläggningens huvuddisplay.
Reglercentralen kan även levereras som en fristående enhet som i kombination med en funktionsmodul klarar av att styra ett komplett mindre reningssystem.

Reglercentralen PoolReg har följande funktioner:

 • Möjliga mätparametrar:
  pH
  Redox
  Fritt klor
  Total klor samt beräkning av bundet klor.
 • Dynamisk belastningsberoende drift (ECO+), som reglerar cirkulationspumpar, dosering och tilläggsteknik beroende av vattnets kvalité.
 • Enkel menyuppbyggnad med svensk text.
 • Överskådlig och enkel trendhistorik som lagras på minneskort och USB-minne (upp till 1 år).
 • Inställbara larmgränser för alla mätparametrar.
 • Enkel självinstruerande kalibreringsrutin för givare.
 • pH-kompenserad klormätning.
 • Givarstatus visas på display.
 • Möjlighet att styra doserpump för mineralsyra i kombination med reglerskåp för dosering av CO2.
 • Styrning av doserpump för klordosering.
 • Tidsstyrd klorvärdeshöjning.
 • Stopp av klordosering vid felaktigt pH-värde.
 • Inställbar maximal dosertid för klor-och pH-regulator.
 • Statiska reläer används för pulsutgångar vilket borgar för lång livslängd.
 • Reläer är enkelt utbytbara.
 • Kommunikation via Modbus-TCP, Profinet, OPC-UA eller reläsignaler
 • Fritt ställbara analoga utgångar.
 • Fritt ställbara analoga ingångar medför att samtliga 0/4-20mA givare oberoende av fabrikat kan nyttjas.

 

PoolReg kan även utrustas med avancerad kaskadstyrning med flera är-och börvärden som samspelar mot en reglerutgång.

 

Kontakta oss på Swimtec så berättar vi mer om PoolReg