Styrsystem PooLC

Swimtec har ett mycket långt och nära samarbete med styrfirman Rutenhjelms Elektriska. Redan 1990 installerade Rutenhjelms Elektriska sitt första styrsystem för badvattenrening. Sedan dess har de byggt automationsanläggningar i simhallar och industrier från Kiruna i norr till Trelleborg i söder. Denna långa erfarenhet borgar inte bara för hög kompetens inom styrsystem utan också en stor förståelse för komplexa vattenreningssystem.

Hjärtat i styrsystemet PooLC är en kraftfull industri-PLC utvecklad för processtyrning. All manövrering sker via en operatörsterminal med touch display. Denna går att få i storlekarna 15” eller 22”. Operatörsterminalen kan sedan fjärrstyras för extern visning, manövrering samt larmhantering via SMS eller e-post.

PooLC är uppbyggd med en industri-PLC i stället för DUC-system för fastighetsautomation som förekommer på marknaden idag. En industri-PLC ger ett snabbare system, som är kompatibelt med fler kommunikationsbussar. Uppbyggnaden är med enkelt utbytbara standardkomponenter vilket gör att framtida reservdelar finns tillgängliga i vanliga elgrossisters utbud.

Genom att bygga upp systemet kring en industri-PLC får man följande:

  • Extremt hög driftsäkerhet.
  • Modernt och framtidssäkert system som är enkelt att bygga ut och anpassa.
  • Snabba svarstider i processen.
  • Snabb uppdatering av panelbilder vilket leder till enkelt och bekvämt handhavande.
  • Separat displaysida visar uppfyllda villkor och signaler som behövs för att en viss komponent ska fungera.
  • Kommunikation i lokalt nätverk för Profinet, Modbus-TCP samt OPC-UA som i sin tur kan kommunicera med alla kommunikations­bussar och överordnade system.

Då ingen anläggning är den andra lik går det inte att bygga upp ett standardsystem som fungerar i alla situationer. PooLC är ett skräddarsytt styrsystem uppbyggt på väl beprövade funktions­block som sammanfogas till en helhet.

Öppen programmering:
Efter garantitidens slut tillhandahåller vi som standard, den för projektet framtagna mjukvaran för PooLC i öppet format. Då blir det fritt för kunden att göra programförändringar enkelt i egen regi om så önskas

Kontakta oss på Swimtec så berättar vi mer om Styrsystem PooLC