Skvalprännegaller

Skvalprännegaller typ OP

Polyeten– PEHM500
Polyeten tillhör gruppen olefinplast. PE framställs enligt två metoder, vilket ger en produkt med antingen hög densitet (HD-eten) eller låg densitet (LD-eten). Vanligast är HD-typen, då de mekaniska egenskaperna förbättras med stigande molekylvikt.
Våra galler är av HD-typen.
Naturfärgen är vit/färglös, infärgningsmöjligheterna är obegränsade.
Polyeten går att få som ett så kallat miljövänligt galler, ”regenererat”, i återanvänt material.
PEHM500 är formsprutningsbar men ej varmformningsbar.

Teknisk data:
Genomsläpp: 0-55 %
Bredd: 80-2000 mm
Tjocklek: 10-50 mm
Material: PEHM500, UV-stabiliserad
Densitet: 0,95
Design: Tvärgående eller längsgående spår. Rak eller radie.

Kontakta oss på Swimtec så berättar vi mer om Skvalprännegaller typ OP.