Svavelsyra

Svavelsyra (H2SO4) är en färglös, starkt frätande syra och räknas till en av de farligaste syrorna
att arbeta med. Svavelsyra bildas då svaveldioxid får reagera med vatten. När svavelsyra blandas
med vatten sker det under kraftig värmeutveckling, vilket kan leda till kokning och därmed
”sprättande” av frätande vätska.

Stafflad prissättning i förhållande till ordervolym.
1-3 fp, 4-11 fp, 12 fp (pall), 24 fp (pall)

Svavelsyra

Art nrBenämning Storlek per fp
50 02 14Svavelsyra 37% 32 kg