Swimtec nyanställer

För att ytterligare stärka vår organisation och service till våra kunder har vi anställt Anna Persson.
Anna kommer arbeta som koordinator och ansvara för dokumentationen både vad gäller produkter och entreprenader.