Portfolio Category: Publika

Badhuset Kaskad

BADHUSET KASKAD

Förutsättning

Kaskad är ett bad som byggdes i början på 1990-talet. Efter 30 års drift är det dags för en större renovering där badet genomgår en totalrenovering och en utbyggnation utförs med ytterligare en 25 meters bassäng och en varmbassäng med höj-och sänkbar botten.

Swimtecs leverans

Swimtecs åtagande är att i en samverkansentreprenad leverera badvattenrening samt tillhörande utrustning.
I Kaskad är reningsanläggningarna baserade på Formula sugsandfilter kombinerade med fristående kolfilter för adsorption samt mellantrycks UV bestrålning för oxidation.

Fakta

Utfört år:
Pågående projekt     
Entreprenadform:
Partneringentreprenad
Beställare:
Serneke AB
Kapacitet:
1x 115 m3/h
1x 185 m3/h
2x 75 m3/h 

Norrahammar sim & sporthall

NORRAHAMMAR SIM & SPORTHALL

Förutsättning

Norrahammars simhall var en typisk svensk sjuttiotalsanläggning. Anläggningen var löpande underhållen men någon genomgripande renovering hade inte gjorts. Då den tekniska livslängden för vattenreningen var uppnådd och bassängen visade prov på omfattande betongskador renoverades reningsanläggningen till modern standard och bassängen ersattes med en rostfri pool.

Swimtecs leverans

Swimtec levererade och monterade två komplett automatiserade trycksandfilteranläggningar. Till dessa hör även platsbyggda utjämning-och spoltankar samt en uppdaterad kemikaliehantering.
Hjärtat i anläggningen är filter av typ Swimtec Filtra. Dessa är djupfiltrerande och stabilt uppbyggda med fast dysbotten och linade anslutningar. Detta ger rätt grundförutsättning för en lång, problemfri och effektiv drift.

Fakta

Utfört år:
2021     
Entreprenadform:

Utförandeentreprenad
Beställare:
Jönköpings kommun, Fastighetskontoret
Kapacitet: 
VR1 160 m3/h Simbassäng
VR2 25 m3/h Bubbelpool och lekbassäng

Kungabergsbadet

KUNGABERGSBADET

Förutsättning

Kungabergsbadet är ett friluftsbad i Fritsla söder om Borås. Anläggningen genomgick en större renovering med nytt maskinrum, omklädningsrum, ny liner och ny reningsanläggning.

Swimtecs leverans

I Swimtecs leverans ingick en komplett trycksandfilteranläggning med ny kemikaliehantering för natriumhypoklorit och kolsyra. Vidare byttes rör i mark. Utjämning, spill och backspolningstankar platsbyggdes.

Fakta

Utfört år:
2020     
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Beställare:
Bjelkenforsbygg AB
Kapacitet:
120 m3/h

Lilla Amundöns handikappbad

LILLA AMUNDÖNS HANDIKAPPBAD

Förutsättning

På Amundön strax söder om Göteborg ligger en pärla i form av Lilla Amundöns handikappbad. Badet är beläget alldeles intill havskanten med en 25 meters uppvärmd bassäng kompletterad med en liten plaskbassäng för de minsta. Anläggningen är mycket populär och avsedd för personer med olika typer av funktionsnedsättningar.

Anläggningen var uttjänt både vad gäller bassäng som reningsutrustning. Ny reningsanläggning skulle installeras i befintligt maskinrum vilket i sig var en utmaning då detta har en liten area med hög takhöjd. Vidare är badet en sommaranläggning med klent dimensionerade ledningar vad gäller vatten och avlopp.

Swimtecs leverans

Lösningen på de speciella förhållandena på Amundön blev att bygga en sugsandfilteranläggning på höjden. Filtersystemet sattes på en gallerdurk med backspolning och spillvattentank under gallerdurken. Kemhanteringen uppgraderades och kompletterades med en mellantrycks UV anläggning.

Fakta

Utfört år:
2020   
Entreprenadform:
AB
Beställare:
Göteborgs kommun
Kapacitet:
160 m3/h stora bassängen
20 m3/h plaskbassängen