Autodos M-serien

Reglerutrustning för pH, redox och klor

Autodos är en välkänd, pålitlig och testad teknologi i sin tredje generation.
Autodos M-serien är en automatisk mät- och reglercentral i modern design. Den finns i ett flertal olika versioner för parametrarna: pH, redox, fritt klor och totalt klor. Modell M3 beräknar och visar även bundet klorvärde.
Mätparametrarna samt flöde och temperatur visas i den tydliga LED-displayen.
Reglercentralen nyttjar en PID regulator för att reglera pH och klorvärde. Reglermetod är On/Off , analog utgång (4-20mA), pulsstyrning alternativt proportionell On/Off signal.

Reglercentralen har följande säkerhetsfunktioner:
● Förhindrar dosering när flödet genom armaturen är för lågt.
● Förhindrar dosering av klor när pH-värden ligger utanför de inställda larmnivåerna.
● Inbyggd säkerhetsfunktion för att förhindra överdosering genom fastställande av högsta tillåtna doseringstid.

Elektrodarmaturen är tillverkad i transparent PVC och har en separat modul för varje elektrod. Modulerna kopplas i serie beroende på tillämpningen och antalet använda elektroder.
Startmodulen innehåller förfilter, flödesmätare, flödesvakt, temperatursensor och en visuell indikering av flödet genom flödescellen.
Elektrodarmaturen är vinklingsbar framåt vilket gör kalibrering och underhåll mycket enkelt. Varje modul är även öppningsbar i botten för manuell rengöring. Hela elektrodarmaturen inklusive elektroder sitter skyddade bakom ett transparent öppningsbart skyddslock.

Autodos M-serien

Art nrBenämning Parameter
20 13 00Autodos M1 Fritt klor
20 13 05Elektrod-Kit M1 PB200 fritt klor
20 13 10Autodos M1 pH
20 13 15Elektrod-Kit M1 pH
20 13 20Autodos M1 Redox
20 13 25Elektrod-Kit M1 Redox
20 13 40Autodos M2 Fritt klor - pH
20 13 45Elektrod-Kit M2 pH - PB200 fritt klor
20 13 50Autodos M2 pH - redox
20 13 55Elektrod-Kit M1 pH - redox
Autodos finns även med CLE-cell för fri klormätning

Tillbehör

Art nrBenämning
27 14 31Filterpatron Autodos
27 14 32Filterhus komplett Autodos
30 12 12Mätvattenslang 8 x 5 mm