Bio Blå-daglig rengöring

Bio serien är speciellt framtagen och anpassad för badanläggningar. Rengöring och desinfektion runt bassänger är mycket viktigt för att hålla en god vattenkvalitet.
Bio serien innehåller låga halter av tensider och inget kväve eller kol, därför kan badanläggningen hållas ren utan att vattenkvaliteten påverkas negativt. Det har genomförts tester som har visat på avsevärt förbättrade värden av bassängvattnet efter kontinuerlig användning av städprodukter i Bio serien.

Bio Blå tar skonsamt och effektivt bort organiska föreningar som t.ex hudavlagringar, fett och tvål.

Bio Blå-daglig rengöring

Art nrBenämning Storlek per fp Orderkvantitet
50 03 12Bio Blå-daglig rengöring 5 liter 3 fp