Salt

Vakuumsalt (Natriumklorid NaCl).
Salt tas upp från saltfyndigheter långt ner i marken. Rent vatten pumpas ner i dessa saltkällor som löser upp saltet och en saltlake pumpas upp. Från saltlaken tar man ut saltet som sedan renas. Efter reningsprocessen kokas vattnet bort i vakuumpannor för att slutligen bli helt rent och torrt salt.
Kross och tabletter är salt helt utan några tillsatser.
Följer EN 973, EN 14805:2 samt EN 16401.

 

Salt

Art nrBenämning Storlek per fp
53 02 12Salt, tabletter 25 kg *
53 02 18Salt, kross 6-15 25 kg *
* Produkterna säljs endast som helpall, 1000 kg (40×25 kg)