CHLORINSITU® III compact

CHLORINSITU® III compact är en liten kompakt klorinator uppbyggd med senaste membranteknologin. Denna teknik medför god hushållning med energi och salt. Den producerade kloren har mycket lågt restsaltsinnehåll. Systemen är kompletta och inkluderar bland annat integrerad avhärdare, klormembrancell och styrelektronik, allt samlat i ett kompakt skal.

Funktion:
En saltlösning leds genom en membran cell och saltet omvandlas till ultraren klorgas, natriumhydroxid (lut) och vätgas. Den producerade klorgasen blandas med natriumhydroxiden i en reaktor. Uppkommen vätgas ventileras bort.
Den färdiga produkten, hypoklorit lagras i en dagtank. Dosering sker sedan med en doseringspump från dagtanken.
Dagtank och doserpump ingår inte i leveransen.

 

CHLORINSITU® III compact

Art nrBenämning Storlek
34 07 10CHLORINSITU® III compact 25 g/h
34 07 12CHLORINSITU® III compact 50 g/h