Natriumhypoklorit

Natriumhypoklorit (NaOCl) är ett kraftigt oxidationsmedel som framställs genom en relativt enkel process där klorgas leds ned och binds i natronlut. Därvid bildas förutom natriumhypoklorit, också koksalt (NaCl).
Handelsvaran natriumhypoklorit är en klar, ljust gröngul vätska med karakteristisk klorlukt. Den innehåller vid leverans från fabrik min. 150 g aktivt klor/liter. Den aktiva substansen är natriumhypokloritjoner, OCl–. Natriumhypoklorit är en mycket instabil kemikalie, som lätt sönderfaller i sina beståndsdelar.
Natriumhypoklorit är en färskvara med begränsad hållbarhet som helst skall förvaras kallt, mörkt och i vila. Tillförsel av föroreningar skall undvikas. Tid och temperatur är mycket betydelsefulla faktorer. Efter 30 dygn vid 0°C har halten aktivt klor sjunkit med endast några få g/liter. Vid sommartemperaturen +25°C är sönderfallet efter 30 dygn så stort att halten aktivt klor är nere i ca 120 g/liter mot färskvarans 150 g/liter, dvs en minskning med ca 20%. Stabiliteten ökar med sjunkande koncentration, dvs när halten aktivt klor under normala lagringsförhållanden gått ned till 50-60 g/liter, upphör praktiskt taget sönderfallet. Den brukare som vid leverans kan späda den färska hypokloriten med vatten, bör alltså överväga denna möjlighet. I normalfallet, dvs i neutral eller svagt alkalisk miljö, sönderfaller hypoklorit till syrgas och koksalt. I starkare sur miljö erhålls en kraftig utveckling av giftig klorgas

Stafflad prissättning i förhållande till ordervolym.
1-3 fp, 4-11 fp, 12 fp (pall), 24 fp (pall)

Natriumhypoklorit

Art nrBenämning Storlek per fp
50 01 30Natriumhypoklorit 12-15 % 30 kg