DULCOMETER® diaLog DAC

DULCOMETER® diaLog DAC – Dulcometer Advanced Controller

DULCOMETER® dialog DAC finns både som 2-kanals och 3-kanals regulator för mätning av parametrarna pH, redox, fritt klor samt total klor.
Enkel menyuppbyggnad med klartextmenyer på svenska medför enkelt handhavande.
För mätning av pH och redox används standardelektroder med SN6-kontakt, för mätning av fritt kloröverskott nyttjas ProMinents slutna mätcell CLE 3-mA. Regulatorn kan även förses med en klorcell av typ CTE för mätning av totalklor med visning av bundet klor på en fjärde virtuell kanal.
DULCOMETER® dialog DAC är utrustad men en stor belyst LCD display för lätt avläsning av mätvärdena samt programmering. Regulatorn kan enkelt förses med minneskort för lagring av data. Samtliga in och utgångar är fullt programmerbara.
Som option kan regulatorn utrustas med kommunikationsmodul för Profibus DP, Modbus RTU, Profinet, OPC samt en webbserver via LAN och WLAN.

Nedanstående artiklar avser kompletta mätpaket bestående av:
Regulator DULCOMETER®DAC, erforderliga givare, mätvattenarmatur med flödesvakt av modell DGM, buffertvätskor, mätvattenslang och instruktioner.
Som option kan mätpaketet monteras färdigt på en montagetavla i PP med inbyggt uppsamlingstråg.

DULCOMETER® diaLog DAC

Art nrBenämning
20 14 56DULCOMETER® dialog DAC, pH/fritt klor
20 14 57DULCOMETER® dialog DAC, pH/fritt klor/redox
20 14 58DULCOMETER® dialog DAC, pH/fritt klor/totalklor
xx xx xx-TMontageplatta PP 600x940 mm, inklusive montering.