CHLORINSITU® III

Klorinator av typ membranproduktion
Tänk er så härligt: inga kemikalier som måste transporteras, inga farliga ämnen som måste hanteras och förvaras.
Istället: Tekniskt avancerade anläggningar som förvandlar harmlöst koksalt till klor med en koncentration på 2,5 %.
Elektrolys är ett ekonomiskt och tekniskt alternativ till dosering av natriumhypoklorit eller andra desinficeringsmedel. Det klor som framställs av koksalt lagras i en mellantank och doseras in med doserpump.
CHLORINSITU® III finns även i en modell där kloret doseras direkt in i badvattnet som hypokloritsyra och där restluten nyttjas för att pH reglera vattnet.
Desinficering med koksalt är ofarlig. Man slipper förvaring, transport och hantering av farliga kemikalier vid användning av en elektrolysanläggning från ProMinent.
CHLORINSITU® III är konstruerade som undertrycksanläggningar vilket ger maximal driftsäkerhet.

● Robust, enkel teknik
● Kompakt utförande
● Säker anläggningsstyrning med fjärrdiagnos via ”Remote Control Engineer”
● Ekonomisk funktion med billiga råvaror, vanligt salt.
● Klorid- och kloratfattig natriumhypokloritlösning med hög koncentration av klor (ca 2,5%)
● Lägre syraförbrukning för pH-korrigering
● Hög livslängd på membrancellerna tack vare ett konstant vakuum
● En frekvensstyrd cirkulationspump håller vakuumet konstant i det slutna anodområdet
● Hög driftsäkerhet tack vare utförande som undertrycksanläggningar.

Leveransomfattning
CHLORINSITU® III levereras färdigt för drift och monterat på en ytbehandlad rostfri stålram med programmerbar logisk kontrollenhet (PLC). Maskinen är utrustad med ett styrskåp, integrerad avhärdare, elektrolyscell, ATEX- certifierad ventilationsenhet. I leveransen ingår även saltlösningstank med nivåkontroll samt givare för kontroll av nivå i lagringstanken för klor.


Klorinator, buffertproduktion med membrancell
CHLORINSITU® III Låg klorid systemet producerar en hypokloritlösning med en koncentration av 20-25 gram per liter (hypoklorit 2 2,5%) vid ett pH på ca 9,5. Hypokloriten lagras i ett dagkärl (ingår inte i leveransen).

 

CHLORINSITU® III

Art nrBenämning Kapacitet * g/dygn Effekt Salt konsumtion **
34 05 52CHLORINSITU® III 100 g/h 2200 3,6 kWh/kg klor 1,7 kg/kg klor
34 05 53CHLORINSITU® III 200 g/h 4400 3,6 kWh/kg klor 1,7 kg/kg klor
34 05 54CHLORINSITU® III 300 g/h 6600 3,6 kWh/kg klor 1,7 kg/kg klor
34 05 55CHLORINSITU® III 400 g/h 8800 3,6 kWh/kg klor 1,7 kg/kg klor
34 05 56CHLORINSITU® III 500 g/h 11000 3,6 kWh/kg klor 1,7 kg/kg klor
34 05 57CHLORINSITU® III 600 g/h 13200 3,6 kWh/kg klor 1,7 kg/kg klor
34 05 58CHLORINSITU® III 750 g/h 16500 3,6 kWh/kg klor 1,7 kg/kg klor
34 05 59CHLORINSITU® III 1000 g/h 22000 3,6 kWh/kg klor 1,7 kg/kg klor
34 05 48CHLORINSITU® III 1250 g/h 27500 3,6 kWh/kg klor 1,7 kg/kg klor
34 05 60CHLORINSITU® III 1500 g/h 33000 3,6 kWh/kg klor 1,7 kg/kg klor
34 05 49CHLORINSITU® III 1750 g/h 38500 3,6 kWh/kg klor 1,7 kg/kg klor
34 05 61CHLORINSITU® III 2000 g/h 44000 3,6 kWh/kg klor 1,7 kg/kg klor
34 05 62CHLORINSITU® III 2500 g/h 55000 3,6 kWh/kg klor 1,7 kg/kg klor
34 05 63CHLORINSITU® III 3000 g/h 66000 3,6 kWh/kg klor 1,7 kg/kg klor
34 05 64CHLORINSITU® III 3500 g/h 77000 3,6 kWh/kg klor 1,7 kg/kg klor
* Maskiner större än 600 g/h har inbyggt klorgaslarm och hårdhetsövervakning
** exkl förbrukning avhärdare
CHLORINSITU® III finns i fler storlekar ända upp till 220 000 g/dygn