Flock

Sandfiltrens reningseffekt förbättras genom tillsats av fällning/flockningsmedel. I badvattnet förekommer alltid en viss mängd kolloidala partiklar. Kolloidala partiklar är finfördelade mikroskopiska partiklar som stöter ifrån varandra genom en konstant repulsion (frånstötande elektrisk laddning).
Den största delen, ca 80-90% av de kolloidala partiklarna är negativt laddade och attraheras av aluminiumföreningarnas positiva laddning. På så sätt bildas större filtrerbara aggregat.

dinofloc AKTIV är ett välbeprövat, högeffektivt flytande flockningsmedel speciellt utvecklat för behandling av badvatten. Mellan pH 6 och pH 8 bildar dinofloc AKTIV snabbt filtrerbara flockar.

Stafflad prissättning i förhållande till ordervolym
1-3 fp, 4-11 fp, 12 fp (pall), 24 fp (pall)

dinofloc AKTIV

Art nrBenämning Storlek per fp
53 01 50dinofloc AKTIV 23 kg