Glas

Polerade glaspärlor som ersättning till traditionell sand.
Ger lägre tryckfall och lägre spolvolymer.

Glas

Art nrBenämning Fraktion Storlek per fp
15 11 50Polerade glaspärlor 0,75-1,0 20 kg
15 11 55Polerade glaspärlor 1,0-1,3 20 kg