Sand

Tvättad, sorterad och torkad filtersand för all typ av sandfiltrering.

Sand

Art nrBenämning Fraktion Storlek per fp
15 11 12Filtersand 0,6-0,8 mm 25 kg
15 11 13Filtersand 0,8-1,2 mm 25 kg
15 11 16Bärlager 2,0-4,0 mm 25 kg
15 11 18Bärlager 4,0-8,0 mm 25 kg
Vid köp av mindre kvantitet än 1050 kg (1 pall) tillkommer delningsavgift.
Sandfraktionen kan även levereras med bulkbil och blåsas in i filtren.