Bio Röd-kalkrengöring

Bio serien är speciellt framtagen och anpassad för badanläggningar. Rengöring och desinfektion runt bassänger är mycket viktigt för att hålla en god vattenkvalitet.
Bio serien innehåller låga halter av tensider och inget kväve eller kol, därför kan badanläggningen hållas ren utan att vattenkvaliteten påverkas negativt. Det har genomförts tester som har visat på avsevärt förbättrade värden av bassängvattnet efter kontinuerlig användning av städprodukter i Bio serien.

Bio Röd tar skonsamt och effektivt bort kalkavlagringar.

Bio Röd-kalkrengöring

Art nrBenämning Storlek per fp Orderkvantitet
50 03 13Bio Röd-kalkrengöring 5 liter 3 fp