ProMinent DULCO ®flex för flockningskemikalie

ProMinent DULCO ®flex slangpump har utvecklats speciellt för dosering av flockningsmedel.
Dosering kan ske som koncentrat eller som utspädd lösning. Flödet kan ställas in manuellt eller styras externt via en 4-20 mA signal.


 

Komplett flockningsstation
DULCO ®flex slangdoserpumpar kan levereras som kompletta färdigmonterade doserstationer. Då ingår följande detaljer: 60 liters doserkärl, monteringskonsoll för DULCO®flex, bottenventil, sugslang, doserslang (5m), doserventil samt montering av doserpump på kärl.

ProMinent DULCO ®flex

Art nrBenämning Flöde Max tryck Slang dimension Varvtal
30 10 22DULCO ®flex 04004 0,4 l/h 4,0 bar 6 x 4 0-85 rpm
30 10 26DULCO ®flex 04015 1,5 l/h 4,0 bar 6 x 4 0-85 rpm
30 10 30DULCO ®flex 03060 6,0 l/h 2,5 bar 6 x 4 0-85 rpm

Komplett flockningsstation

Art nrBenämning
XX XX XX-FSFlockningsstation komplett

Reservdelsslangar DULCO ®flex

Art nrPumpversion / storlek Dimension
30 20 38Pumpslang till DF4A 04004 0,8 x 4,0
30 20 39Pumpslang till DF4A 04015 1,6 x 4,8
30 20 40Pumpslang till DF4A 03060 3,2 x 6,4