Formula

Sugsandfilter är ett mycket bra alternativ till traditionella trycksandfilter. Flödesmässigt har dessa filter samma förutsättningar vad beträffar cirkulationsflöde i förhållande till filteryta. Den stora vinsten man får med ett sugsandfilter är att man får plats med mer filteryta per golvenhet, eftersom sugsandfiltren byggs rektangulära och kan anpassas i mått helt efter de fysiska förutsättningarna. En annan stor vinst med denna filtertyp är att spolvattenflödena är lägre, vilket leder till en mer ekonomisk drift.
FORMULA filtret platsbyggs helt i PP och har en förstärkningsram i stål. Då filtret kommer i delar behöver man inte göra större transportöppningar utan det räcker med en vanlig dörröppning.

 • Minskat behov av höjd och golvyta i maskinrummet.
 • Fri utformning av filtrets bredd och djupmått
 • Låga spolvattenvolymer
 • Möjlighet till långt första filtrat
 • Två olika dyssystem möjliga: Dyskoppar eller dysrör.
 • Möjlighet att dela upp filtret i upp till 4 olika kammare.
 • Utförande enligt DIN 19 605 och 19 643
 • Inbyggd undervattensbelysning
 • Filtret byggs på plats vilket medför att det inte krävs stora transportöppningar
 • Kort tid för installation
 • Robust och långlivad konstruktion

Tekniken för sugsandfilter av typ FORMULA bygger på sug istället för tryck. En frekvensstyrd cirkulationspump suger det filtrerade vattnet från botten på filtret. Råvatten tillförs filtertoppen antingen via fritt tillopp eller via en råvattenpump. Backspolning sker med råvattenpumpen eller separat spolpump. Första filtratet sker internt utan någon vattenförlust vilket ger systemet möjlighet att arbeta med lång förstafiltrat cykel. Filtersystemet kan även förses med luftbackspolning. FORMULA filtret kan delas upp i en till fyra kammare för att anpassa spolflödena efter vad avloppsnätet klarar för momentana flöden. All manövrering av de olika filterlägena sker med hjälp av pneumatiska vridspjällsventiler

Kontakta oss på Swimtec så berättar vi mer om FORMULA filtret.