Växelventil

Två hopbyggda regulatorer med en omkopplare som automatisk skiftar flaska när en blir tom.
8 bars säkerhetsventil. 6,5 bar utloppstryck.

Växelventil

Art nrBenämning Slang dimension (dy x di)
33 01 26Växelventil, 2 flaskor 8 x 6