Spolvattenåtervinning (BWR)

Vi har levt i tron att våra färskvattenresurser är oändliga men med sjunkande grundvattennivåer och ökad mänsklig påverkan på våra vattenkällor kommer fokus på vattenåtervinning att öka i framtiden. Att man då kan kombinera denna miljöinsats med ett system som förutom att det reducerar vattenförbrukningen även kan minska energiförbrukningen samt förse badanläggningen med ett rent fyllvatten med låg alkalinitet, blir ju bara en bonus.

När man återvinner vatten för att nyttja som fyllvatten i en badanläggning är det extremt viktigt att detta är så fritt från föroreningar att ämnen i vattnet inte ackumuleras. Återvinning av vatten får inte försämra vattenkvalitén på kort eller lång sikt. Spolvatten från en badanläggning innehåller partiklar, bakterier, virus samt lösta organiska och oorganiska ämnen.
För att ta bort partiklar (även bakterier och virus) använder ProMinent ultrafilter i sina BWR system. Med ultrafilter är partikelreduktionen mycket god medan lösta ämnen reduceras i mindre grad, ca 10% reduceras. Lösta ämnen som till exempel salter påverkar vattenkvalitén och således badmiljö, kemikalieförbrukning och korrosion. Ett BWR system från ProMinent innehåller därför även RO-filter (omvänd osmos) för reduktion av organiska och oorganiska ämnen som annars skulle ackumuleras i poolvattnet.

ProMinent BWR system finns i två olika modulbaserade system.

  • Väggmonterat kompaktutförande med kapacitet 10 alternativt 20m3 spolvatten per dygn
  • Golvstående rackmonterad med kapacitet 25, 40, 80 eller 100 m3 spolvatten per dygn

Systemet består av individuellt optimerade moduler som är anpassade för varandra. Förbehandling, ultrafiltrering, avsaltning med omvänd osmos och efterbehandling. Alla enheter styrs från ett gemensamt styrskåp. Systemdelarna är konstruerade med tanke på enkel installation.

Förbehandling
För att skydda ultrafilter membranen från stora partiklar används ett förfilter som kan vara manuellt eller automatiskt självrengörande.

Ultrafilter
Kompakt ultrafiltreringssystem anpassat för behandling av spolvatten från sandfilter i poolvattenapplikationer. Ultrafilter tar bort grumlighet, partiklar, bakterier och virus från vattnet oberoende av vattnets kvalitet. Membranet är mycket tolerant mot klorering och pH variationer.

Förbehandling för omvänd osmos
Tar bort återstående klorföreningar från vattnet.

Omvänd osmos
I badvatten frigörs det stora mängder salter från de badande och från de desinfektionsmedel som används. Om man inte blöder av salter, ackumuleras det i badvattnet och det uppstår bland annat risk for korrosion. Omvänd osmos används för att avskilja salter från det ultrafiltrerade återvunna spolvattnet.

ProMinent BWR-system uppfyller kraven enligt DIN19645 då systemet innehåller samtliga ovanstående delsteg vid återvinningen av spolvatten för produktion av fyllvatten.

 

Kontakta oss på Swimtec för ytterligare information om spolvattenåtervinning.