Hemsebadet, Gotland

Nu är vi färdiga med Hemsebadet.
En renovering där utmaningen har varit att få plats med all teknik i befintliga lokaler.
Utöver ny rening i form av sugsandfilter är det även levererat klorinator och BWR system för återvinning av spolvattnet.

Swimtec på plats i Åhus

Nu är vi på plats i Åhus för att installera badvattenrening till nya Åhus Seaside.
Det nya hotellet och dess SPA-avdelning kommer öppna till sommaren 2022.

Swimtec förstärker sin montagekapacitet

Nu stärker vi organisationen ytterligare och hälsar Tommy Turesson välkommen till oss.
Tommy har under egen regi skaffat sig många års erfarenhet när det gäller montage av reningsanläggningar för olika typer av bad.
Nu är han anställd av oss och vi ser det som ett gott betyg att en sådan välmeriterad kraft väljer Swimtec som arbetsgivare.

Städhjälp finnes för utmanande pooler!

SwimSweper är en manuell och lättarbetad bottensug. Den är lämplig till de flesta pooltyper men i synnerhet till oregelbundna pooler där automatiska bottensugar inte fungerar tillfredställande.
Spela upp video

Kontakta Swimtec så berättar vi mer om SwimSweper.

Swimtec nyanställer

För att ytterligare stärka vår organisation och service till våra kunder har vi anställt Anna Persson.
Anna kommer arbeta som koordinator och ansvara för dokumentationen både vad gäller produkter och entreprenader.